24črc
24črc

Decimuž 2019

Posted | autor: Lukáš Kopecký

Výsledky závodu

Fotogalerie

Video

PODĚKOVÁNÍ

Vážení startující,

děkujeme za účast na letošním ročníku triatlonu Decimuž. Doufáme, že se Vám závod líbil a že jste si ho užili přes některé vynucené změny na tratích.

 Dovolte mi, abych touto cestou poděkovala také všem, kteří se podíleli na organizaci a zabezpečení celé akce:

 - všem dobrovolným pořadatelům, kteří věnovali svůj čas na uspořádání a zajištění závodu

- kolektivu zaměstnanců Domu sportu Stratílek

- fotografovi Zdeňkovi Samkovi a kameramanovi Matějovi Samkovi, kteří vše pro Vás zaznamenali

- firmě SportSoft, která měla na starosti elektronickou časomíru

- zvukaři Lubomíru Adolfovi

- celému týmu areálu Za Sokolovnou, pracovníkům Plovárny Litomyšl, Městu Litomyšl, Pardubickému kraji, Městským službám Litomyšl a Správě a údržbě silnic

- v neposlední řadě též všem sponzorům za hodnotné ceny pro závodníky

 

Letošní závod je zdárně za námi a již nyní si můžete do kalendáře poznamenat termín dalšího ročníku - budeme se na Vás těšit jako tradičně poslední srpnový pátek 2020.

 

Bc.Veronika Samková Stratílková

jednatel společnosti

Dům sportu Stratílek, s.r.o.

Akce se koná pod záštitou náměstka hejtmana Pardubického kraje Michala Kortyše

Projekt je podporován městem Litomyšl